HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Online hizmet sözleşmesi ve gizlilik şartları firmamız ve son kullanıcı olan müşteri arasında yapılmıştır.

HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ Müşteri'nin Onurbilisim'in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER Onurbilisim, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Onurbilisim'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Onurbilisim'e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Onurbilisim'e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. ONURBİLİSİM'İN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER Onurbilisim, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından paypal hesabı veya banka hesabından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME Müşteri, Onurbilisim hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

YEDEKLEMELER VE KAYIPLAR Onurbilisim'in sağladığı tüm servislerde müşterilerinin yedekleme sorumluluğu müşteriye aittir. Onurbilisim, herhangi bir hizmette meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan sorumlu değildir.

ASKIYA ALMA SÜRECİ : Ödeme Sorunu: Müşteri fatura tarihinin bitmesinin ardından ödeme yapmaması halinde veya geçerli bir bildirim yapılmaması halinde tek taraflı hizmet durdurulur. Kaynaklar: Paylaşımlı hizmetlerde cpu ve ram izni %8 olarak belirlenmiştir.Bu kaynaları aşan hizmetler 24 saat geçici olarak durdurulur ve sorunun çözüme ulaştırılması beklenir.24 saatlik askıya alma işleminden sonra aktif konuma alınan hizmet tekrar kaynak aşımı yapması halinde tek taraflı olarak iptal edilebilir. Bildirimler: Onurbilisim, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Onurbilisim her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler,Onurbilisim web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Onurbilisim servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir. MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR (AKSİ BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ)

HİZMET İPTALİ : Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Onurbilisim'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Onurbilisim, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Onurbilisim'e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Onurbilisim'de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Onurbilisim'e tahsilat için bildirdiği kredi kartı,banka hesabı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Onurbilisim'e iletecektir.Hizmet sahibine ait olmayan ve Onurbilisim'in hizmet sipariş numarası üzerinden Onurbilisim hesaplarına aktarılan ödemeler müşteri sorumluluğundadır. Onurbilisim, müşterinin kredi kartı,banka havalesi hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. Onurbilisim, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

TEK TARAFLI İPTAL SEBEPLERİ Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Onurbilisim Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir.Müşteri hizmet süresi içerisinde ONURBİLİSİM sunucularını sadece hosting barındırma,dosya barındırma,yedekleme hizmetleri,radyo ve tv yayını,v.b amaçlar ile kullanacaktır.Müşteri Sunucular üzerinden Saldırı olarak belirtilen ddos,syn,flood,spam mail, botnet,ha*ck,vb yasa dışı hizmetler için kullanıldığı tespit edilmesi halinde sözleşmeyi ONURBİLİSİM tazminat ve iade yapmaksızın sonlandırmayı ve oluşabilecek zararlarını tahsil edeceğini açıkça belirtmektedir.

ONURBİLİSİM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Onurbilisim kayıtları geçerli sayılacaktır.Müşterinin satın almış olduğu hizmetlerdeki yasadışı faaliyetlerin tamamından ( yazı,resim,video,içerik v.b ) tamamen Onurbilisim müşteri kayıtlarında yer alan şahıs/firma sorumludur.Onurbilisim sadece yetkili mercilere müşteri bilgilerini resmi yazışma ile bildirme talep halinde durdurma hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Onurbilisim'in onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Onurbilisim hiçbir şekilde sorumlu değildir.Hizmetler satışda aksi bildirilmedikçe sipariş esnasında verilen hostname & domain adı için geçerlidir ve hizmet aktif edildikten sonra farklı bir hostname & domain ile hizmetin devam ettirilmesi söz konusu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI Onurbilisim, müşteriye 5 iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Onurbilisim'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği,( Kredi Ekleme +Bakiyeler ) ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya Onurbilisim Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Onurbilisim, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından & Banka Hesabından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Onurbilisim sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Onurbilisim'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir. Müşteri Onurbilisim'e zarar verici ticari itibarı kaybetmeye yönelik haksız yere yazılar,duyurular yapması halinde durum yargıya taşınarak yargı aşaması sonuçlanana kadar Onurbilisim kendi insiyatifi ile hizmetlerin beklemeye alınmasına hak sahibidir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Onurbilisim Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Onurbilisim Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, Onurbilisim'in sozlesmeler.php web adresinde yayınlanmaktadır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Onurbilisim'in www.Onurbilisim.com - www.Onurbilisim.com.tr -www.Onurbilisim.net.tr adreslerine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Onurbilisim servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kocaeli/İzmit Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Kocaeli/İzmit İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDELER

Barındırma Hizmetleri : Barındırma hizmetlerimiz her türlü alan ("domain") kayıt işlemlerini, web sayfalarınız için gerekli barındırma hizmetlerini ("Linux & Windows hosting") ve sunucu kiralama hizmetlerini kapsamaktadır.

E-Ticaret Çözümleri : İş aktivitelerinizi Internet üzerine taşıyacak her türlü bilgi ve iletişim teknolojilerini sanal dünyada gerçekleştirecek projelerin yapılmasıdır, elektronik güvenli para transferi ve ödeme kanallarının yapılandırılması da çözümlerimiz arasında yer almaktadır.

Yazılım Çözümleri : İş süreçlerinizi elektronik ortamda daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlayacak web tabanlı bilgisayar yazılım çözümlerimizdir. Kullandığımız teknolojiler PHP, ASP, .NET, JAVA ve veritabanı uygulamaları üzerine konumlandırılmıştır.

Dinamik İçerik Çözümleri : Dinamik içerik çözümlerimiz ile sayfalarınız için gerekli olan ya da ihtiyaç duyduğunuz her türlü flash, activex ve ajax bileşenlerinin oluşturulması ve bu bileşenlerin web sayfalarınıza adaptasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca sitenizin arama makineleri için gerekli optimizasyonunun yapılması ve arama makinelerine kaydı da sunduğumuz çözümler arasındadır.

Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri : Web sayfalarınız ve web tabanlı platformlarınızın dış kaynak yönetim modeli ile uzaktan ya da bir fiil yerinde her türlü destek ve bakım hizmetlerinin çözüm olarak sunulmasıdır. Firmamızın verdiği her türlü hizmet, Servis Seviyesi Garanti ("SLA: Service Level Aggrement") kapsamındadır.